🚀 THAM GIA WHITELIST MUA TICKET IDO HESMAN LEGEND TRÊN FAM CENTRAL LAUNCHPAD!!!

👉Vào ngay https://t.me/whitelistidohesmanbot?start=hesman và hoàn thành đăng ký whitelist để có cơ hội mua ticket chắc suất IDO Hesman nhé!

🔥Thời gian kết thúc: 10:00 AM ngày 25/05/2022.

CHI TIẾT IDO
👉Giá IDO: $0.02
👉Ngày IDO: 27/05/2022
Thời gian mở bán vé (FCFS): 10:00 – 13:00 26/05/2022
Thời gian Deposit cho những ai sở hữu vé: 10:00 – 14:00 27/05/2022

Theo dõi thêm thông tin tại:

VI
Scroll to Top