Hesman Legend vui mừng thông báo: Thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa HESMAN LEGEND với TSS Trung Tâm Quản Lý Tài Sản Số

TSS Trung Tâm Quản Lý Tài Sản Số là trung tâm tiên phong trong lĩnh vực lưu trữ và số hóa tài sản, chuyển đổi thành token trên công nghệ Blockchain. Tài sản mã hóa được tích hợp với đa số các mạng lưới Blockchain an toàn và phổ biến nhất, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đây là đơn vị tiên phong tại Việt Nam được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân để làm nhiệm vụ thúc đẩy, tổ chức các hoạt động số hóa, quản lý tài sản số nhằm phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam.

Trong thỏa thuận hợp tác, TSS sẽ hỗ trợ và đầu tư cho Hesman Legend triển khai các dự án NFT nhằm mang đến sự thành công cho Hesman Legend trong tương lai. Đồng thời, mang Hesman vươn xa hơn, không chỉ giới hạn trong thế hệ thời đại 8x, 9x mà còn lan tỏa đến cả thế hệ trẻ trong nước và quốc tế sau này.

Theo dõi thêm thông tin tại:

VI
Scroll to Top