Kính gửi cộng đồng.

Vào lúc 16:33 (UTC + 7) ngày 11/7, có một loạt các ví đã bán số lượng lớn token HES lên pool thanh khoản, sau khi kiểm tra, chúng tôi xin phép được gửi thông tin đến cộng đồng như sau.

1/ Lúc 16:33, đợt bán được kích hoạt bởi ví 0x89111cd459befc511adc48e0424cbf5f5b9c90f7. Ví này nắm giữ 62.882 token HES tại thời điểm này, thu được thông qua đợt mở bán IDO token HES. Ví này có quyền claim token IDO vào ngày 26/6, tuy nhiên chưa claim và chờ đến hôm nay mới claim. Chi tiết xem tại link này (https://bscscan.com/token/0x80a466cea081bdd8e9c3be80268aad16915d03d0?a=0x89111cd459befc511adc48e0424cbf5f5b9c90f7)

2/ Ngay sau lệnh bán 62.882 token HES của ví 0x89111cd459befc511adc48e0424cbf5f5b9c90f7, một loạt ví cũng đồng loạt claim token HES từ hợp đồng trả IDO ngày 26/6 và bán ra pool thanh khoản.

Các bạn có thể xem chi tiết loạt claim này tại đây (https://bscscan.com/txs?a=0x58104a4a103445b4d33a72b2e8301b569bb66e05)

Tổng số ví thực hiện việc claim IDO là 25 ví. Các ví này đều hold token HES từ thời điểm TGE, và chờ đến hôm nay mới bán ra.

Trung bình, mỗi ví nắm giữ khoảng 13,585 token HES. Như vậy, tổng lượng token được bán ra trong khoảng thời gian này là 400.000 HES.

Theo đánh giá của nhóm dự án, lệnh bán này đến từ một nhóm các nhà đầu tư đợt đầu của dự án Hesman, và nguồn gốc của các token này đều từ việc mua IDO.

Hiện tại, team dự án vẫn đang theo dõi chi tiết các giao dịch, cũng như tìm hiểu, trao đổi với nhóm các nhà đầu tư về nguyên nhân bán số lượng token lớn.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm về sự việc này khi có các tin tức mới.

EN
Scroll to Top