🤘ĐIỀU KIỆN LAUNCHPAD HESMAN TRÊN ONUS DEFI🤘

Chương trình Launchpad Hesman trên ONUS DeFi dành cho các nhà đầu tư sẽ có một số điều chỉnh như sau:

👉Đối với Pool Launchpad dành cho VIP Membership: Giảm mức đăng ký mua tối đa từ 12,500 USDT thành 2,000 USDT. Theo đó, người tham gia Pool này có thể nạp tối thiểu 10 USDT, tối đa 2,000 USDT để đăng ký mua HES.

👉Đối với Pool Launchpad dành cho Mọi người: Điều chỉnh thời gian Ghi danh. Người dùng đã có thể nạp 10 ONUS để ghi danh bắt đầu từ 13h30 hôm nay.

Chi tiết tại: https://hesman.net/tin-tuc/ke-hoach-chao-ban-hesman-tren-onus-defi-launchpad/

Đừng quên đặt lịch tham gia AMA với ONUS và Hesman vào lúc 20:00 tối nay (24/5/2022) mọi người nhé!

Theo dõi thêm thông tin tại:

EN
Scroll to Top